Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Definitii si Interpretare
“Cont” înseamnă un cont de client, care a fost deschis de către Companie în ceea ce privește un client special și este identificată printr-un număr de securitate alocat (“Număr de cont Clienți”)

“ContClient” înseamnă orice client pentru care Compania furnizeaza Servicii în ceea ce privește o rezervare specială de transport și include orice reprezentant al Clientului care face o rezervare sau utilizează Servicii în conformitate cu o astfel de rezervare.

“Servicii Cont” înseamnă serviciile oferite de Companie către un Cont Client, în conformitate cu clauza 4 înainte de a face orice Rezervari.

“Rezervare” înseamnă cererea unui client pentru Servicii oricum ar fi comunicata Companiei astfel cum reiese din evidențele Companiei.

“Site” înseamnă pagina de internet ce apartine Companei, si anume www.miiles.ro. www.miiles.com precum si sitemul de rezervari ce este instalat pe aceste site uri.

“Zi Lucrătoare” înseamnă o zi (cu excepția zilei de sâmbăta, duminica și zilelor de sărbători legale), care este, de asemenea, o zi bancara in care bancxile sunt deschise pentru desfășurarea activității bancare.

“Taxa de anulare” înseamnă un comision perceput de companie pentru anularea a Serviciilor de către Client înainte de ora de colectare rezervata și pentru care un autoturism a plecat să-și îndeplinească Rezervarea (chiar dacă a ajuns sau inca nu la adresade Colectare) detaliata în lista de prețuri (acesta taxa este mare pentru cursele in afara Bucurestiului).

“Clientul de numerar” înseamnă un client care alege să plătească pentru serviciile cu numerar, care sunt colectate de către un conducătorii auto, în conformitate cu clauzele 2.2 și 3.2.

“Servicii Numerar” înseamnă serviciile furnizate de sofer pentru Client, care urmează să fie plătite de către Client la sofer prin intermediul unei plăți în numerar, sau POS-ul din masina.

“Contract” înseamnă un contract pentru furnizarea de Servicii către client și fiecare astfel de contract include acești Termeni.

“Bucuresti” înseamnă zonele definite ca București, în harta Miiles

“Taxe” înseamnă taxele Companiei prezentate în lista de prețuri sau în alte documente publicate.

“Perioada de vacanță” înseamnă între orele 18:00 24 decembrie pana la 23:59 de ore pe 26 decembrie, în orice an, și de la ora 18:00 pe 31 decembrie pana la ora 23:59 la data de 1 ianuarie, în orice an, 18:00 oră o zi înainte de Paște la 23:59 oră în ziua de Paște

“Adresa de Colectare” înseamnă adresa menționată de către client la momentul rezervarii ca adresa de la care se colectează cu un vehiculul Clientul, pasageri sau bunuri.

“Compania” înseamnă fie Miiles Int SRL, CUI 15417333, București, România, J40/6129/2003, telefon: 40213221095, site-ul www.miiles.ro, e-mail: res@miiles.com sau alte companii si PFA uri asociate, inclusiv agenti și sub-contractori.

“Servicii Card” înseamnă serviciile furnizate de către companie pentru Client, care urmează să fie plătite de către Client Companiei prin intermediul unui Card de Credit sau Debit , prin intermediul portalului web sau aplicatiilor mobile.

“Client” înseamnă orice persoană , firma sau societate căreia Compania furnizează servicii.

“Conducător auto” înseamnă orice persoană care isi furnizează serviciile in calitate de angajat sau independent , pentru transportul de Pasageri cu un Vehicul de pasageri, in interesul Companiei, conform unui contract de servicii.

“Marfa” înseamnă orice mărfuri transportate de către Societate în conformitate cu un contract.

“În scris” înseamnă orice comunicare scrisă, inclusiv e-mail și SMS.

“Pasager” înseamnă clienți și alte de persoanepe care Clientul le autorizeazăși / sau permite să facă uz de serviciile de călătorie într-un vehicul de pasageri.

“Vehicul de pasageri” înseamnă orice vehicul ,furnizate de către Companie pentru transportul de pasageri.

“Listă de prețuri” înseamnă Companie a tarifelor sale referitoare la Servicii, lista menținută din timp în timp iar o copie curentă poate fi obținut la cerere.

“Servicii” înseamnă: (a) transportul de călători cu mașina, (c) transportul de pasageri cu micorbuze autocarul (împreună “Servicii de pasageri”), sau orice alte servicii convenite în scris între companie si clienti.

“Autocar sau Microbuz” înseamnă un vehicul cu mai mult de 8 locuri.

“Termeni” înseamnă acești termeni și condiții, si pot modificatiperiodic.

“Taxă de timp de așteptare” înseamnă o taxă percepută Clientului de către Societate, în conformitate cu clauzele 2.3.6, 2.3.7 sau 3.3.7 așa cum este detaliat în lista de prețuri.

“Ultima ora estimat de sosire cunoscută ” este definita fie

(a) în cazul în care Clientul oferă un număr de zbor, la momentul cand face rezervarea, Compania va monitoriza zborul relevant și va modifica timpul de colectare corespunzător și se va adăuga 20 minute de timp pentru perioada de tranziție de la aterizare, pana la poarta pentru a ieșire sau

(b) în cazul în care Clientul nu furnizează un număr de zbor, timpul care a fost specificat de către client in rezervare.

Serviciile Individuale
2.1 Serviciile Card

Următoarele clauze se aplică tuturor Rezervărilor pentru serviciile de transport achitate cu carduri de credit și de debit pe platform web sau mobile , care includ orice rezervare făcută de către un client care are cont si care a ales să nu utilizeze facilitate de facturare si plata la termen

2.1.1 Atunci când se face o rezervare de tip Card, Clientul aleagă să plătească Companiei pentru Serviciile fie prin intermediul unui card de credit sau un card de debit de plată, ale cărui detalii vor fi prelucrate de către companie, prin platformele sale de rezervari web sau mobile.

2.2 Servicii Numerar

Următoarele clauze se aplică tuturor Rezervărilor pentru serviciile achitate numerar, care includ orice rezervare făcută de către un client care are cont si care a ales să nu utilizeze facilitatatea contului de plata pe factura la termen în ceea ce privește o Rezervare specifica.

2.2.1 Atunci când se face o Rezervare pentru Servicii Numerar, contractul se face între Societate, în calitate de agent pentru Sofer,., si acești Termeni vor fi considerati a fi termenii de tranzacționare între șofer, PFA uri asociate, și sub-contractori, și client.

2.2.2 Pentru Serviciile de Numerar prestate , Clientul va plăti catre sofer (ca reprezentant al pfa ului sau sub-contractorului) la finalizarea a Serviciilor (de exemplu, la sosirea la destinație Clientului) sau mai devreme.

2.2.3 În ceea ce privește serviciile de numerar, plata se face în numerar sau POS în mașinăși șofer nu va accepta nici o altă formă de plată, si va elibera bon fiscal pentru serviciile prestate.

2.2.4 Pretul platit de client va avea , din punct de vedere al TVA-ului, regimul de TVA al PFA ul sau sub-contractorului, si in cele mai multe cazuri sumele nu sunt purtatoare de TVA

Servicii Cont
3.1.1 Înainte de a face orice rezervare pentru serviciile de cont, Clientul trebuie să deschidă mai întâi un Cont cu Compania.

3.1.2 Atunci când face vreo rezervare pentru serviciile de cont, Clientul trebuie să menționeze numărul său de cont de client.

3.1.3 Compania are dreptul să presupună că orice rezervare făcută în conformitate clauză de mai sus este autorizata în mod corespunzător de către Client.

3.1.4 Pentru Serviciilor de Cont prestate, Clientul va plăti pretul, taxa de administrare, precum și orice TVA aplicabilă, astfel cum sunt facturate de către Companie, în termen de 5 zile sau in numărul de zile specificat in factura (“Data Scadenței”), care poate fi convenit de părți în scris, prin anexa.

3.1.5 Compania are dreptul de a percepe o taxă de administrare fixa si una variabila de până la 6,5% din valoarea facturii in cazul în care sa convenit cu Clientul, astfel cum este prevăzut în lista de prețuri.

3.1.6 Societatea va factura Clientul periodic în ceea ce privește serviciile de cont efectuate în perioada anteriora. Fiecare factură va fi însoțită de o detaliere a serviciilor facturate.

3.1.7 În caz de neplată până la data scadentă, Societatea va avea dreptul de a percepe și Clientul va plăti, o penalitate la o rată de 0,25% pe zi la orice suma restantă până la efectuarea plății.

3.1.8 Compania poate, în orice moment, să stabilească o limită privind creditul total acordat și datorat de către orice client, în orice moment, și Societatea nu va fi obligată să ofere servicii de cont odată ce limita a fost atinsă.

3.1.9 Orice litigiu sau contestatie cu privire la valoarea facturii, vor fi transmise în scris, în termen de 7 zile de la primirea de către Client a facturii.

3.1.10 Atunci când un cont este reziliat, Clientul va plăti toate sumele restante Companiei, care sunt datorate la data rezilierii.
Pretul serviciilor. Taxe si comisioane
2.1.1 Pretul Calatoriei este pretul cotat de sistemul de rezervari al Companiei la momentul Rezervarii, daca nu a fost stabilit altfel intre parti, la care se poate adauga sume pentru asteptare, opriri suplimentare, taxe de parcare sau schimbari de traseu.

2.1.2 Prețul oferit clienților la momentul cand se face rezervarea se bazează pe călătoria specificata de Client la momentul rezervării (“Călătorie originala”). Prețul oferit de Companie se bazează pe ruta aleasa de Companie între Adresa de Colectare si destinatia Clientului (tinand cont de orice alte puncte de preluare sau puncte de destinatie stabilite de Client la momentul cand se face rezervarea). În cazul în care Clientul dorește să ia o rută specifică (care este diferită de cea aleasa de către Companie), Compania isi rezerva dreptul de a percepe Clientului un cost suplimentar în raport cu rezervarea initiala.

2.1.3 Compania își rezervă dreptul de a percepe Clientului orice costuri suplimentare care ar putea fi suportate de către Companie ca urmare a oricarei modificari sau abatere de la Călătoria originala specificat la momentul rezervării, așa cum este detaliat mai jos.

2.1.4 Compania are dreptul să modifice lista de prețuri periodic, oferind nu mai puțin de 30 de zile lucrătoare o notificare în scris Clientului.

2.1.5 În cazul în care o rezervare este anulata de catre client la sau după sosirea vehiculului de pasageri la Adresa de Preluare in Bucuresti, o taxa de anulare va fi aplicata. Dacă rezervarea este anulată de către un client, după ce autoturismul a plecat să-și îndeplinească Rezervarea (dar înainte de sosirea sa la Adresa de Preluare din București), Societatea va avea dreptul, la discretia sa, de a percepe o taxa de anulare.

2.1.6 În cazul în care rezervarea este pentru o cursa in afara Bucurestiului sau adresa de Preluare era in afara Bucurestiului Compania va percepe o taxa de anulare diferita.

2.1.7 Clientul si pasagerul trebuie să fie gata de preluare , la ora indicată de client atunci când se face rezervarea. Compania va permite 10 minute pentru așteptare atunci când preia pasageri. În cazul în care toati pasagerii nu au urcat autoturism în termen de 10 de minute de de la timpul prevăzut Compania își rezervă dreptul de a percepe Clientului o taxă de timp de așteptare .

2.1.8 În ceea ce privește colectarea călătorilor de la un aeroport, Compania va permite 30 minute de așteptare de laultimul momentul estimat de sosire cunoscut al zborului. Compania își rezervă dreptul de a percepe Clientului o taxă de timp de așteptare proporțională cu întârziere dupa trecerea timpului mentionat mai sus.

2.1.9 Toate taxele de parcare vor fi suportate de Client, daca nu este alfel specificat intre partii, pentru colecții din aeroporturi, porturi maritime, gari de tren. Taxele de parcare auto sunt prevăzute în lista noastră de prețuri.

2.1.10 În cazul în care Clientul cere Companiei pe parcursul calatoriei de a face orice modificare asupra punctelor de preluare sau de destinatie, sau să debarce o parte din Pasageri in orice alte locuri decât cele specificate initial sau modifice orice detaliu altfel decat cum este el specificat la momentul rezervării, taxe suplimentare pot fi aplicate de companie, așa cum este detaliat în lista de prețuri.

2.1.11 În cazul în care Clientul doreste ca mai mult de patru (4) pasageri să călătorească într-un vehicul el poate doar sa faca comenzi de vehicule care permit mai mult de 4 pasageri cum ar fi Maxicabs.

2.1.12 Compania își rezervă dreptul de a percepe o taxă suplimentară Clientului pentru toate călătoriile efectuate în cursul perioadei de vacanță, cum este detaliat în lista de prețuri.

2.1.13 In cazul modificarii pretului calatoriei, veti fi informat despre majorarile aplicabile.

2.1.14 Compania isi rezerva dreptul de a transfera costurile generate de penalizarile de charge back. Daca rezervarea dvs. este platita cu cartea de credit a unei alte persoane, ne rezervam dreptul de a cere o autorizatie scrisa din partea acelei persoane.
In cazul in care emitentul cartii dvs. de credit o cere, Compania isi rezerva dreptul de a trimite informatii sau alte documente de calatorie la adresa ceruta.
In plus, pentru a minimiza efectele incercarii de fraudare a cartii dvs. de credit, inainte de a emite documentele de calatorie, ne rezervam dreptul de a efectua – prin intermediul procesatorului de plati on-line – verificari aleatorii, de a cere dovada adresei dvs. si o copie a cartii de credit, precum si un extras de cont recent.

Conditii Generale
3.1.1 Compania poate, la discreția sa absolută, refuza să accepte orice rezervare.

3.1.2 Compania va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi un vehicul de pasageri, în stare bună de funcționare, de tipul specificat de Client in rezervare (sau, în cazul în care un astfel de vehicul nu este disponibil, un vehicul alternativ rezonabil).

3.1.3 Soferul va alege, la discreția ei / lui, traseul de la Adresa de Preluare la destinația Clientului. În cazul în care un client cere ca o rută specifică ea poate fi luată, insa orice preț cotat în ceea ce privește o astfel de călătorie pote fi modificat.

3.1.4 Clienții trebuie să informeze Societatea în momentul in care fac o rezervare, dacă Clientul sau orice pasager dorește să calatoreasca cu animale. Toate animalele domestice trebuie să fie transportate într-o cutie adecvată sau cușcă. Compania isi rezerva dreptul de a anula o rezervare la sosire, dacă Compania nu a fost informata cu privire la cerința clientului de a efectua cursa cu un animal în autoturism. Câinii Ghizi sunt exceptati de la această cerință .

3.1.5 Pasagerilor nu li se permite să fumeze în nici un vehicul de pasageri.

3.1.6 Pasagerii nu trebuie să consume alcool în orice vehicul de pasageri și Compania își rezervă dreptul de a refuza transportul oricarui pasager care, în opinia sa, este în stare de ebrietate.

3.1.7 Toate Pasagerii sunt obligati să utilizeze centurile de siguranță în orice moment.

3.1.8 Continutul acestor termeni si conditii este valabil , azi data semnarii , iar varianta lor finala este prezenta pe site ul miiles.ro si poate fi modificata periodic.

Alte Clauze
Următoarele clauze se aplică pentru toate serviciile de individuale, inclusiv serviciile de cont.

4.1 Acești termeni sunt încorporate și fac parte din toate contractele pentru furnizarea de servicii de către Companie Clientului.

4.2 în ceea ce privește serviciile în general, răspunderea Companiei în cazul bunurilor pierdute sau deteriorate precum si răspunderea in caz de accident sau incident si vatamari corporale este asigurata exclusiv prin asigurarile RCA, CASCO iar aceste limite sunt definite periodic de catre autoritatile Romane si in prezent sunt pentru pagube materiale:1.000.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces: 5.000.000 EUR / eveniment

4.3 Compania nu va fi răspunzătoare față de Client si nu este considerata a fi o încălcare a contractului ca urmare a oricărei întârzieri sau orice eșec de a îndeplini oricare dintre obligațiile societății în temeiul contractului în cazul în care întârzierea sau eșecul nu se datorateazadin cauza Companiei

4.4 Încetarea prezentului contract nu aduce atingere oricăror drepturi și / sau obligații ale Companiei și / sau ale Clientului acumulate înainte de data de reziliere.

4.5 Compania își rezervă dreptul de a subcontracta sau delega în orice mod oricare sau toate obligațiile care îi revin în temeiul oricărui contract unei terțe părți sau agent.

4.6 Compania își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată Clientului. Comunicarea cu modificările aduse acestor Termeni vor fi postate pe site-ul companiei.

4.7 Acești Termeni vor fi guvernati în conformitate cu prevederile legislative românești și părțile sunt de acord să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor din România, București, Sector 1.

4.8 Va rugam sa notati ca toata corespondenta privind Serviciul de Relatii cu Clientii va trebui trimis la adresa res@miiles.com

4.9 Acceptarea Termenilor & Conditiilor
Utilizand acest Site sunteti de acord in totalitate cu Termeni & Conditii si cu clauzele acestui contract , fara nici o alta restrictie.

4.10 Daca nu sunteti de acord cu unul din punctele descrise, nu puteti utiliza acest Site in nici un fel.

4.11 Puteti alege dintr-o multitudine de servicii din Site avand posibilitatea de a efectua rezervari de masini sau direct de pe Site, cat si plata acestor servicii prin intermediul sistemului de plati on-line, prin cash sau prin factura.

4.12 Nu se accepta alte modalitati de plata in afara celor prezentate pe Site .

4.13 Informatiile publicate pe Site

4.14 Compania ofera prin intermediul Site-ului informatii cu titlu general, si nu garanteaza ca informatia de pe Site (incluzand, dar fara limitare, tarifele, descrierile sau datele) nu poate avea erori sau lipsuri, dar vom depune tot efortul sa corectam erorile (corectabile) de indata ce ne sunt aduse la cunostinta.

4.15 Orice rezervare efectuata pe Site va fi considerata drept intentia dvs. de a achizitiona un serviciu de transport turistic de la Furnizorul de Servicii de Transport. Daca cererea dvs. va fi acceptata, veti primi un e-mail de confirmare de la Miiles si va intra in vigoare acest contract. Toate serviciile turistice publicate pe Site sunt in functie de disponibilitatea Furnizorilor de Servicii de Transport .

4.16 In anumite cazuri, detaliile cartii dvs. de credit pot fi transferate catre procesatorul autorizat de Carduri.
Compania nu-si asuma nici o obligatie de a efectua serviciile de transport in cazul neplatii integrale a serviciilor comandate. In orice situatie, sunteti responsabil pentru plata sumelor aferente servciilor de transport comandate.

Utilizarea Site-ului
5.1 Compania nu este responsabila pentru aptitudinile Clientului, sau utilizatorilor carea au acces in numele clientului, de a accesa ori utiliza Site-ul si nici pentru esecurile generate de carenta acestor aptitudini.

5.2 Compania nu garanteaza ca Site-ul nu poate fi afectat de virusi sau alte actiuni care pot genera defectiuni sau alte pierderi.

5.3 Obligatiile Clientului
:

5.3.1 
responsabilitatea financiara pentru toate tranzactiile efectuate in contul sau numele dvs .

5.3.2 aveti varsta peste 18 ani si capacitatea legala de initia actiuni juridice
- garantarea veridicitatii datelor furnizate despre dvs. sau membrii familiei dvs., sau memebrii calatoriei.
-

5.3.3 neutilizarea Site-ului in scopuri speculative, a generarii de rezevari false sau frauduloase.
-

5.3.4 interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii
-

5.3.5 obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afisa, licentia sau reproduce continutul Site-ului cu exceptia utilizarii in scop personal si necomercial a unei singure copii a informatiei continuta in Site.

5.4 Interzicerea accesului pe Site

5.4.1 
Miiles isi rezerva dreptul de a va interzice oricand accesul pe Site fara o notificare prealabila.

5.5 Modificari asupra Site-ului

5.5.1 Compania poate modifica design-ul sau continutul Site-ului, inclusiv disponibilitatea furnizorilor serviciilor turistice, baza de date, precum si alte caracteristici ale Site-ului.

5.6 Copyright si Marca Inregistrata
Copyright-ul, drepturile de proprietate si continutul Site-ului apartin Companiei. Materialul continut pe Site este proprietatea Companiei sau a afiliatilor sai, exceptand cazul in care sunt recunoscute ca apartinand altor parti implicate.
Numele Miiles precum si celelalte marci, logo-uri sau elemente grafice continute in Site sunt marci inregistrate ale Miiles sau ale afiliatilor sai. Alte nume de companii, produse sau servicii care apar pe Site pot fi marci inregistrate ale respectivilor proprietari.