Condiții generale privind furnizarea de servicii poștale

Conditii generale privind furnizarea de servicii postale

1. Date de identificare
2. Conditiile de acceptare a trimiterilor postale
3. Secretul trimiterilor poştale
4 Conditii de calitate
5. Termenul de pastrare in vederea predarii catre destinatar a trimiterii postale
6. Răspunderea contractuală a furnizorului faţă de expeditor.
7. Termenul de păstrare a trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului.
8. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori .

1. Date de identificare :

MailCab SRL, numita mai departe MAIL CAB , cu sediul in Bucuresti , Str. Nicolae Caramfil 22, sector 1, inregistrata la Registrul COmertului, Cod Fiscal 33397080, ING, cont RO80INGB0000999904467970, telefon (09:00-18:00) 021 322.10.95, ( 24/7) 0758 880 791, fax 021.322.10.82, Reprezentant legal doamna Mihailescu Andreea-Elena.

2. Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale.

2.1Dimensiunile şi greutatea trimiterii poştale : plicuri max 3 kg , colete max 50 kg .
2.2Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii poştale:

– Continutul expedierii a fost etichetat si ambalat corespunzãtor pentru a-l proteja impotriva riscurilor obisnuite de livrare.

– Expedierea pregatita in conditii de securitate prin intermediul angajatilor Dumneavoastra, si a fost protejata impotriva actiunilor neautorizate in timpul ambalãrii, depozitarii si transportului inainte de a fi preluata de Mail Cab.

– Expedierea nu are in componenta bunuri interzise sau restrictionate de regulamentele interne si internationale.

2.3 Modul de completare a datelor de identificare şi a adresei destinatarului/expeditorului

– Descrierea continutului expedierii este conforma cu realitatea iar documentul de transport si adresa destinatarului sunt completate corect si lizibil. In cazul serviciului ramburs este obligatoriu completarea datelor de identificare ale expeditorului

2.4 Numărul minim sau maxim de trimiteri poştale care pot face obiectul serviciului poştal
– nu exista o limita
2.5 Trimiterile poştale ce pot fi refuzate la colectare
Trimiterile postale nu trebuie să contina:
– bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
– ambalaje ce prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate;
– bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: arme, munitii, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
– bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale vii, etc.
Mail Cab isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior, precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare Mail Cab.

2.6 Zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poştale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care poate asigura livrarea prin intermediul unui alt furnizor

-Mail Cab va livra trimiterile postale doar pe teritoriul national prin mijloace proprii, sau prin subcontractori .
Dispunem de :

– sediu central B-dul Barbu Vacarescu 164 A,cladirea 15C ,
– parc auto : de 50 de autoturisme , 2 scutere
– dispatcher: 24/24
– comenzi : telefonic, online ( aplicatie tel , mail) , fax
– departmente: call center, relatii cu publicul , contabilitate, vanzari, tehnic, operational
– site : www.mailcab.ro , preturi si conditii vizibile pe site

2.7 Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea poştală la punctul de acces deservit de personal
In cazul persoanelor juridice , persoana care depune trimiterile trebuie sa dovedeasca faptul ca este reprezentant al firmei respective .

2.8 Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal
Modalitatea de plata se poate realiza atat la expeditor cat si destinatar. Oferim clientilor posibilitatea de a platii serviciile cash, credit card sau transfer bancar.
3. Secretul trimiterilor poştale
Este inviolabil, reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale
fiind permisă numai în condiţiile legii.
”Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice, al comunicaţiilor electronice şi al datelor de trafic şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil”.- Art 28 Constitutia Romaniei
Ne angajam sa respectam legea privind Secretul Corespondentei , Protectia datelor cu caracter personal si asigurarea confidentialitatii informatiilor transmise sau stocate .

4. Condiţii de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poştale, adică timpii de livrare pe catre furnizorul se obliga sa-i respecte.

Termenul de livrare in cazul trimiterilor de corespondenta , respectiv imprimatelor este cuprins intre 15 minute -24 de ore de la preluarea acestora. Este un serviciu pus la dispozitie pentru persoane fizice, si corporatii care doresc sa trimita documente. Va functiona in regim non-stop, in sensul ca preluarea si livrarea vor fi facute si in afara orelor de program.
Pentru serviciul Express ,timpii de livrare garantati, care incep de la depunerea trimiterii postale , nu vor depasi 12 ore in aceeasi localitate, 24 de ore intre resedintele de judet si intrajudetean, respectiv 36 de ore intre oricare alte douã localitãti de pe teritoriul tarii.
Pentru restul trimiterilor postale, se garanteazã un timp de livrare de 5 zile lucrãtoare de la preluarea trimiterilor postale .
.
Suplimentar acestora:
In cazul serviciului « Ramburs », Mail CAB va incasa, la predarea trimiterii postale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia si o va transmite ulterior expeditorului in termen de 48 de ore din momentul livrarii.

« Confirmarea de Primire »– serviciul postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrata, confirmata in scris de catre destinatar , dovada ce se trimite expeditoriului pe fax/e-mail in termen de 48 de ore din momentul livrarii, sau fizic in termen de 72 ore, in functie de solicitarea expeditorului.

5. Termenul de pastrare in vederea predarii catre destinatar a trimiterii postale

Mail CAB va returna trimiterea postala clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel al formularului de retur, daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din urmatoarele motive:
– adresa destinatarului nu exista sau la acea adresa nu exista nicio constructie unde trimiterea postala sa poata fi predata;
– destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, nu a fost gasita laadresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
– destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat primirea.
Mail Cab va notifica destinatarul despre existenta unei trimiteri postale, punctul de lucru de la care o poate ridica si va pastra trimiterea postala timp de 14 zile de la avizarea destinatarului la punctul de lucru care urma sa faca livrarea.

6. Răspunderea contractuală a furnizorului faţă de expeditor.

Condiţiile pot privi:
Cauzele care angajează răspunderea furnizorului: pierdere, furt, distrugere, deteriorare, întârziere, neexecutarea caracteristicilor suplimentare ale serviciilor, etc.;
– In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarata Mail Cab acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful pentru o trimitere, indiferent de greutate;
– In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata Mail Cab acorda o despagubire egala cu intreaga valoare declarata, daca clientul plateste o taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata in avans.
– In cazul in care clientul plateste taxa suplimentara de 1%, este despagubit conform valorii declarate si trimiterea postala despagubita integral intra in custodia Mail Cab.
In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, daca clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata Mail Cab acorda o despagubire egala astfel :
1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
2. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
In cazul livrarii cu intarziere , Mail Cab acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita.
In urmatoarele cazuri Mail Cab este exonerat de raspundere :
a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
b) utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
c) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Nu rãspundem pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea gresita a unei expedieri sau a unei parti din aceasta in cazul in care sunt generate de urmatoarele situatii:

Cazul fortuit ce va include:
– blocaje rutiere (caderi de copaci,stanci,coliziuni in lant), surpari de teren in apropierea soselei; – caderi de poduri,astupari de tunele montane,deraierea trenurilor in apropierea soselei, blocari naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, accidente rutiere necauzate de catre conducatorul auto al uneia din partile contractante, conditii meteorologice nefavorabile bunei desfasurari a itinerariului propus, etc.;

Forta majora, ce va include:
– Cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade incendii naturale, inundatii, deversari de fluvii, parasiri de albii, etc.;
– Cauze umane: starea de razboi, starea de asediu, etatizarea fortata (trecerea in proprietatea statului), revolutii, revolte populare, etc.;
– Cazul de forta majora poate fi invocat, dar urmeaza a fi sustinut in fata celeilalte parti daca este prezenta ca si clauza in contract,iar dovada atestarii acesteia trebuie adusa din partea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.
– Ambalaj neadecvat / necorespunzator, chiar in cazul in care expedierea dvs. a fost acceptatã de cãtre noi;
– Defecte latente sau vicii ale expedierii;

Pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea expedierii, nu ne sunt imputabile chiar daca vina este a noastra sau am fi avut la cunostinta ca asemenea pierderi pot aparea.
Deasemenea deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor electronice, fotografice sau a imaginilor nu implica in vreun fel raspunderea noastrã.

7. Termenul de păstrare a trimiterilor poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului.

Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni de la data depunerii trimiterii postale in depozitul Mail Cab din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea Mail Cab . Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului Mail Cab va percepe un tarif de 1 leu/zi.

8. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori .
Mail Cab a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale.
Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.
Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin mail pe adresa reclamatii@mailcab.com, telefon 0758.880.786 sau o poate trimite in plic la adresa Barbu Vacarescu 164 A, Hotel Caro , cladirea 15 A, sect 2, Bucuresti in atentia departamentului Relatii cu Clientii.
Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la Mail Cab toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de transport, PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza, etc.).
Departamentul Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei prin aceeasi metoda prin care aceasta a fost transmisa sau prin metoda solicitata de utilizator in reclamatie .
Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.
Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale Mail Cab este obligat sa acorde despagubiri.

Reprezentant legal
Mihailescu Andreea-Elena

SC MailCab SRL
Punct de lucru: Barbu Vacarescu 164 A, Hotel Caro , cladirea 15 A, sect 2, Bucuresti
Tel: +4.021.322.10.95 / +4.0720.880.844
Fax: +4.021.322.10.82
E-mail: sales@mailcab.ro
WEB: www.mailcab.com